Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

PRIVACITAT

Les dades personals que faciliteu seran objecte de tractament automatitzat per part de SMHAUSA, incorporant-les a un fitxer automatitzat que acompleix les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre). Aquestes dades seran tractades únicament i exclusiva per al manteniment de la relació de negocis que existeix entre Reus Transport i vosaltres. SMHAUSA garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial de les seves dades. Us informem que teniu reconeguts i podreu exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició contactant amb SMHAUSA, a través de qualsevol mitjà, en el domicili indicat en el present document.