Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

PRESENTACIÓ

oficina

L’accés a l’habitatge és i ha estat sempre tan una necessitat com un dret constitucional per al ciutadà. Tanmateix, avui en dia, no tothom pot gaudir d’un habitatge digne, és per això, que cal lluitar per facilitar el seu accés a tots els sectors de la societat.

Amb aquesta finalitat, el Servei Municipal de l’Habitatge s’ha proposat un objectiu ben clar: atendre les mancances d'habitatge, tot aprofitant la legislació urbanística, per tal que aquest servei doni resposta a les necessitats dels ciutadans en la matèria que li és pròpia.

El Servei Municipal de l’Habitatge neix l’any 1989 fruit del Patronat Municipal de l’Habitatge que donà continuitat a aquest amb noves actuacions, objectius clars, i una filosofia millorada.

Així doncs, l’Oficina d’Habitatge és una finestra que mostra al ciutadà totes les opcions que té alhora de trobar un habitatge, com fer-ho, i les actuacions que s’estan duent a terme. Alguns dels serveis que duu a terme són: la rehabilitació de façanes, l’accés assequible de l’habitatge i la dinamització del mercat de lloguer.

El Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. no desenvolupa una tasca d'assistència social sinó que mira de corregir els desequilibris que es produeixen en un mercat tan competitiu com és l'immobiliari, per tal d'oferir als tarragonins l'accés a un habitatge digne i assequible.

Garantir un habitatge digne per a tots els ciutadans és una tasca difícil però no impossible, i amb esforç i treball conjunt confiem arribar fins al cim d’aquesta muntanya que ens proposem com a meta.