Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE

ofi

Membres del Consell

President:

Sr. Josep Maria Milà Rovira

Vice-president:

Sr. Javier Villamayor Caamaño

Vocals:

Sra. Sonia Orts Leiva

Sr. Pere Valls Miró

Sra. Maria Cristina Campos Alvarez

Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa

Sr. Carlos Javier Calderon Aisa

Sra. Mònica Alabart Calvo

Sr. Didac Nadal Abad

Sra. Laia Estrada Cañón

Sr. Pere Saura Pérez

Sr. José Juan Acero de Dios

Sr. Antonio Fortuny Tasias

Sra. Rocío León Aller

Sr. Marc Líria Calaf

Secretària:

Sra. Núria Pallarés Martí

Gerent:

Sr. Jordi Dies Monclús

Cap d’Administració:

Sr. Ferran Figueras Gallisà