Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE

ofi

Membres del Consell

President:

Sr. Hermàn Pinedo i Sánchez (ECP)

Vice-president:

Sr. Xavier Puig i Andreu (ERC)

Vocals:

Sr. Carles Farré i Brull (ERC)

Sra. Maria del Carme Mas i Morillas (ERC)

Sra. Gemma Marcos i Rodriguez-Peral (ERC)

Sra. Patricia Botez i Voicu (ERC)

Sr. Francisco Alarcón Cintas (ECP)

Sr. Albert Puñet Blanco (JXT)

Sr. Oriol Vázquez Tarrida (JXT)

Sra. Irene Mallol Bosch (JXT)

Sra. Inés Solé Guillén (CUP)

Sra. Maria Cristina Campos Álvarez (PP)

Sra. Sonia Orts Leiva (Cs)

Sr. Josep Maria Milà Rovira (PSC)

Gerent:

Jordi Dies Monclús