Habitatge Tarragona: Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes S.A

BORSA DE LLOGUER

mediacio

Que és la Borsa de lloguer?

L'Oficina local de l'habitatge gestiona la Borsa de mediació de lloguer social que, en col·laboració amb el Departament d’Habitatge de la Generalitat i Adigsa, té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a preus moderats.

La Borsa de lloguer és un servei que actúa d’intermediari en el mercat privat de lloguer. Consisteix en la mediació entre propietaris d’habitatges i demandants de lloguer, per tal de facilitar la formalització de contractes d’arrendament d’habitatge tenint en compte les condicions d’ambues parts.

Ajuts al lloguer

L'Oficina local de l'habitatge s'encarrega de la tramitació, gestió i seguiment dels informes socials per ajuts al lloguer i suport als llogaters:

-Renda Bàsica d'Emancipació

-Ajuts al Lloguer Just

-Programa d'ajuts de suport als llogaters

Clic aquí i consulteu els ajuts disponibles a la secció recursos del web.

Adreça:
Oficina local de l'habitatge
C. Descalços, 11
43003 Tarragona

Telèfon de contacte:
977 244 056

Horari d'atenció de l'oficina:
8.30 h a 14 h.

Correu electrònic:
info@oficinahabitatgetgna.cat